Zarząd

Od października 2018 roku w skład zarządu koła Japonica Creativa wchodzą:

Prezes: Przemysław Rozwadowski

Wiceprezes: Nina Pięk
Wiceprezes: Adam Rostkowski
Sekretarz: Aleksandra Stawska

Dominika Kulesza